Duygusal Zekanın Hayatımıza Etkisi

 

Duygusal Zekanın Hayatımıza  Etkisi

Duygusal Zekanın Hayatımıza Etkisi

İclal Bayram GKL Mezunu

Geleceğin kadın liderleri, liderlik yolculuğumuzda duygusal zeka konusunda farkındalığımızı geliştirmeye öncelikle kendimiz ile başlayarak duygusal zeka yetkinliğimizi geliştirerek karşımızdaki bireyleri anlamalıyız, başkalarının gelişimini ve benlik hissini arttırmak için birlikte yol almalıyız.

  Son yıllarda yapılan çalışmalar bilişsel zekanın (IQ) yanı sıra duygusal zekaya da (EQ) sahip olmanın gerekliliğini gösterdiği gibi bilinen “zeka” tanımının genişletilmesini ortaya koymaktadır. Araştırmalara göre bireylerin, aile ve sosyal çevrelerinde iyi ilişkiler kurabilmesi, iş hayatında başarıyı daha kolay yakalayabilmesi, hızlı karar alabilmesi ve liderlik gösterebilme niteliklerine sahip kişiler olabilmeleri duygusal zekalarının yüksek olmasının bir göstergesidir.

 

Duygusal zekanın tanımından ve özelliklerinden bahsetmeden önce “duygu nedir?” sorusunu açıklamak gerekmektedir.

 

DUYGU

 

  Duygu bir his ve bu hisse özgü belirli düşünceler, psikolojik ve biyolojik haller ve bir hareket eğilimidir.(Goleman,1996). Daniel Goleman duyguları, bireyin öğrenme potansiyelini uyararak öğrenmesini sağlayan, soru sormaya yönlendirerek meraklandıran, bilinmeyeni aramaya iten, öğrenileni pratiğe geçirmesini ve buna karşın davranış sergilemesini ifade eden özellikler bütünü olarak tanımlamaktadır. Kişinin kendi duygusunu anlayabilmesi ve yaşamını zenginleştirmesi için duygularını bu biçimde hazırlaması için duygusal zeka yetkinliğine sahip olması gerekir.

 

DUYGUSAL ZEKA

 

  John Mayer ve Peter Salovey adlı iki psikolog tarafından ilk kez 1990 yılında duygusal zeka: "Bir kişinin kendi ya da başkalarının hislerini ve duygularını yansıtabilme, onları ayırt edebilme ve kişinin düşüncesi ve eyleminde bu bilginin kullanılmasıdır." olarak tanımlıyorlar. Goleman’ın bu teoriyi ele almasıyla duygusal zeka detaylandırılmakta ve beş alt bölümde tanımlanmaktadır.

 

1.Duygularının farkında olma (Özfarkındalık): Bireylerin kendi duygularını bilmelerini ve anlamdırabilme yeteneğini içerir. Duygularını bilen bireyler, ruh hallerinin farkındadırlar, karar vermeleri gereken konularda daha sağlıklı kararlar verebilirler ve hayata olumlu bir gözle bakabilirler.

 

2.Duyguları yönetebilme (Özdenetim): Bireylerin ani duygu değişimlerini kontrol etmelerini, kendilerini yatıştırmalarını ve karamsarlık, alınganlık gibi duygulardan arınmalarını sağlar. Bu yeteneği kuvvetli olan bireyler sürprizlerle, ters giden durumlarla karşılaştıklarında diğer bireylere göre daha kolay üstesinden gelebilirler.

 

3. Kendini motive etmek: Birey içindeki başarma isteğini ve inancını ortaya çıkarabilir, olumlu düşünebilir, insiyatif kullanabilir ve sorumluluk alabilirse yani olumlu duygularını harekete geçirebilirse içsel motivasyonunu sağlayabilmektedir. Kendini motive edebilme yeteneğine sahip bireyler çok daha üretken ve başarılı olurlar.

 

4. Başkalarının duygularını farketmek: Karşısındaki bireyin duygu ve düşüncelerini anlayabilme, empati yeteneği ile karşısındaki kişinin açığa çıkaramadığı duygularını sezebilme ve kendisini başkalarının yerine koyarak onları anlayabilme becerisidir.

 

5.Sosyal beceriler: Bireylerin karşılıklı ilişkilerini etkili bir şekilde yönetebilme becerisi olarak tanımlanabilmektedir. Sosyal becerileri yüksek olan bireyler, karşısındaki kişilerle rahat bağlantı kurabilmekte, onların tepkilerini, hislerini doğru şekilde okuyabilmekte, onları yönlendirebilmekte ve ortaya çıkan tartışmaların üstesinden gelebilmektedirler.


 

  Konuyu toparlamak gerekirse; duygusal zekanın gelişmesi için aile ortamı bireyler için çok önemlidir. Duygularını küçük yaşlarda yönetebilmeyi öğrenen bireyler ileri yaşlarda iş ve eş ilişkilerinde yaşanılması muhtemel sorunlarla başa çıkabileceği gibi sorunların ortaya çıkmasınında önüne geçeceklerdir. Birçok araştırma neticesinde duygusal zekanın iş hayatında başarının temel belirleyicilerinden birisi olduğu kabul edilmiştir. Kendi duygularını bilen, duygularını doğru kontrol edip yönlendirebilen, karşısındaki kişilerin duygularını doğru anlayabilen kişiler iş yeri içindeki uyumu arttırmaktadırlar ve başarılı işler sergilemektedirler. Geleceğin kadın liderleri, liderlik yolculuğumuzda duygusal zeka konusunda farkındalığımızı geliştirmeye öncelikle kendimiz ile başlayarak duygusal zeka yetkinliğimizi geliştirerek karşımızdaki bireyleri anlamayı, başkalarının gelişimini ve benlik hissini arttırmak için birlikte yol almalıyız.

Benzer Gönderiler...

Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerisi

Merhaba sevgili kız kardeşlerim, bu yazımda sizlere 21.yy becerileri arasında çok önemli olduğunu düşündüğüm eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerisinden bahsetmek istiyorum.

Yüksek Lisans ve Tez Yazma

Merhaba herkese, biliyorum ki birçok kız kardeşim ya benim gibi yüksek lisans yapıyor ya da yapmak istiyor. Ben de tez yazma sürecinde karşılaştığım durumlardan, edindiğim deneyimlerden yola çıkarak değinmek istedim.