Girişimcilik Yolunda Kadın Olmak!

 

Girişimcilik Yolunda Kadın Olmak!

Girişimcilik Yolunda Kadın Olmak!

Büşra Kürümlü GKL Mezunu

Kadın olmak hayli zor iken bir de girişimci mi olacaksın? Evet olacaksın! Ama önce, girişimcilik yolunda karşına çıkacak zorlukları bilmelisin. Ve, seninle zorluklara karşı yanında duracakları bilmelisin...

Bu yazımda yaşamın her alanında zorluklarla mücadele etmek zorunda olan kadının, girişimcilik alanında hangi zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğuna değinmek istedim. Bizler kadın olarak aile yaşamında, okulda, iş yerinde birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Bazılarımız bu zorlukları kendi gücüyle, bazılarımız çevre yardımıyla aşmaya çalışıyor. Belki de bazılarımız hayallerinden, mutluluklarından vazgeçme uğruna, bu zorluklara boyun eğmek zorunda kalıyor. Peki biz kadınlar, girişimcilik yolunda hangi zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz ve bu yolda kadınlara  destek veren kurumlar hangileri biraz bakalım.

Girişimci , yaşadığı alan dışında çalışan, kendi ismiyle açtığı bir veya daha fazla iş yeri olan, kurduğu bu iş yerinde ürün veya hizmetin üretilmesi gibi faaliyetleri yürüten ve her türlü riski üstlenip kazancını kendisi üstlenen birey olarak tanımlanıyor. Kadınların girişimcilik yolunda ilk karşılaştığı zorluklar, toplumun aile yapısına bakış açısından gelmektedir. Biz kadınların girişimcilik yolunda karşımıza çıkan zorlukları sizler için şöyle sıraladım;

-Ataerkil toplumlarda kadının ev işi yapmakla sorumlu ve eşinin sözünden çıkmaması gereken bir birey olarak düşünülmesi.

-Kadının çalışma hayatı dışında ev işleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi sorumluluklarının olması, kadınlara daha da büyük sorumluluklar yüklenmesi.

- Kadınların erken evliliğe zorlanması, çocuk yapmalarının istenmesi, toplumsal baskı ve  kadına yüklenen sorumluluğun fazla olması.

- Kadın girişimcilerin aile ve iş yaşamı arasındaki yaşadığı rol çatışması.

-Toplumsal cinsiyet anlayışına göre kadın ve erkeğin belli işleri yapabileceklerinin düşünülmesi.

- Çalışma hayatında olumsuz konuşmalarla duygusal taciz.

- Toplumda kadınların statülerinin erkeklerden altta olması.

- Yasaların getirdiği zorluklar.

-  İş yaşamında kadınlara karşı olumsuz tutumlar, eğitim yetersizliği, başarısızlık öngörüsü.

- Eğitim anlamında yetersiz kalınması.

- Başarılı rol modellerin az olması ve tecrübelerini paylaşamamaları.

- Girişimci olabilmek için Finansal destek ve sermayelerinin olmaması.

Türkiye’de Kadın Girişimcilerin sorunları ele alınırken toplumsal ve kültürel farklılıklar ele alınarak incelenmektedir.  Türkiye ikili sosyal ve kültürel yapıya sahiptir.  Büyük şehirlerde çok modern bir Avrupa yönelimi varken, Doğu illerinde, küçük kasabalarda geleneksel topluluklar görülmektedir. Bu da Kadın Girişimcilere farklı toplumsal ve kültürel kısıtlamalar getirmektedir. KAGİDER üyesi 438 Kadın Girişimci ile yapılan araştırmada; Girişimcilik Algısı Metropollerdeki Kadın Girişimciler için daha çok “cesaret” iken, Metropol dışı illerde ise “Güçlü olmak “diğer bir deyişle tüm zorluklara göğüs germek olarak yorumlanmaktadır.

Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Mikro ve Makro sorunlarına Devlet ve Özel Kamu kuruluşlarından farklı destekler verilmektedir. Kadın Girişimcilere Eğitim, Finans, İş ağı gibi desteklerde bulunulmaktadır. Destek veren kurumları sizlerle paylaşmak istedim.

  • KOSGEB Kadın Girişimci Desteği
  • BANKALAR
  • KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği)
  • GİKAMER (Kadın Girişimciliğini Geliştirme Merkezi)
  • AKAGİM (Ataşehir Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi)
  • TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
  • ANGİKAD (Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği)
  • Arya Women
  • KADEM – İnovasyonda Kadın

    

   Yukarıda sıraladığım kuruluşlar eğitim, finans ve mentörlük destekleriyle kadınların yanında olmaktadır. Yani zorluklar karşısında unutmayın ki yanınızda her zaman size destek verecek insanlar ve  kurumlar olacaktır.. Siz yeter ki isteyin. Bu yazımda kadın girişimcilerin yaşadıkları zorluklardan ve destek veren kurumlardan kısaca bahsetmek istedim. Bir dahaki yazımda bu desteklerden bahsedeceğim. Yazımı bitirmeden önce  girişimcilik yolunda adım atmak isteyen kadınlara şunu söylemek istiyorum.

EVET, BU YOLDA ÖNÜNÜZE BİR ÇOK ENGEL ÇIKACAK, AMA UNUTMAYIN Kİ KADIN İSTERSE DÜNYA DEĞİŞİR!

Benzer Gönderiler...

Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerisi

Merhaba sevgili kız kardeşlerim, bu yazımda sizlere 21.yy becerileri arasında çok önemli olduğunu düşündüğüm eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerisinden bahsetmek istiyorum.

Yüksek Lisans ve Tez Yazma

Merhaba herkese, biliyorum ki birçok kız kardeşim ya benim gibi yüksek lisans yapıyor ya da yapmak istiyor. Ben de tez yazma sürecinde karşılaştığım durumlardan, edindiğim deneyimlerden yola çıkarak değinmek istedim.