Tekniklerle SınAvlamak

 

Tekniklerle SınAvlamak

Tekniklerle SınAvlamak

Dilek N. Tekin GKL 2012 Mezunu

"Biliyorsunuz av, iyi avcının ayağına gelir. Doğrudur şüphesiz ama avcı kim, av kim? İşte bu, üzerine parmak basılacak bir sorudur baylar." Dostoyevski

Test Teknikleri Nelerdir?
Açıkçası test teknikleri, adayların dil becerileri hakkında bize bilgi veren davranışlarının ortaya çıkmasıdır. Tekniklere ihtiyaç duymamızı gösteren gerekçeler:
*İlgilendiğimiz yeteneği güvenilir ve geçerli gösteren davranış ortaya çıkarır.
* Güvenilir bir şekilde puanlanabilen davranışı ortaya çıkarır.
* Zaman ve emek açısından mümkün olduğunca ekonomiktir.
* İlgili olduğu yerlerde faydasını halen devam ettiren bir etkiye sahip olmasıdır.
Multiple choice ( çoktan seçmeli) sınavlarda bir çok form vardır fakat temel yapıları; bir dizi seçenek, biri doğru ve diğerleri çeldiricidir. Adayın doğruyu bulması için doğru tekniği uygulaması yeterlidir.
Örneğin gramer yani dil yapısıyla ilgili karşı tarafı seçeneklerle test etmek isteseydiniz nasıl bir soru tasarlardınız?
Soru zaten aday için gerekli güvenilirlik ve geçerlilik aşamalarından geçmiştir. Yani bir konu ile bütünen alakalıdır ve şıklar da ona göre çalışılmıştır. Mesela konu; anlatımda kullanılan zaman zafları olsun.  
"John has been here ... half an hour."
a) during    b) for       c) while        d)since  
Burada teknik kullanmazsak cümleyi önce türkçeye çevirme gereksinimi duyacağız, bütün şıkların anlamlarını düşüneceğiz, sonra aynı konu başlığında anımsadığımız for ve since arasında kalacağız. Arada kaldıysak çeldiriciden dolayı yüzde elli şansımızı kullanacağız... Bu yaklaşım ekonomik değildir, yorucudur, bilgi ve beceriyi kaybettiren bir davranıştır. 
Basit ve kısa yolu ise; dili davranışa dökmek ve doğru cevabı düşünmeden işaretlemek. 
Davranışa dökmek için ise bol okumak ve cümle kurmak gerekir. Mesela konu "present tense" ise öğrenilen kalıpta bir dizi cümle kurmak, zamanla ilgili yazılar okumak, uzun cümlelerde kullanılan yapıları anlamlandırmak keşfetmek... Verilen emek ve zaman daha kalıcı olacaktır.
"Biliyorsunuz av, iyi avcının ayağına gelir. Doğrudur şüphesiz ama avcı kim, av kim? İşte bu, üzerine parmak basılacak bir sorudur baylar." Dostoyevski

 

Benzer Gönderiler...

Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerisi

Merhaba sevgili kız kardeşlerim, bu yazımda sizlere 21.yy becerileri arasında çok önemli olduğunu düşündüğüm eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerisinden bahsetmek istiyorum.

Yüksek Lisans ve Tez Yazma

Merhaba herkese, biliyorum ki birçok kız kardeşim ya benim gibi yüksek lisans yapıyor ya da yapmak istiyor. Ben de tez yazma sürecinde karşılaştığım durumlardan, edindiğim deneyimlerden yola çıkarak değinmek istedim.