TÜRKİLİZCE

 

TÜRKİLİZCE

TÜRKİLİZCE

Dilek N. Tekin GKL 2012 Mezunu

Çok fazla soru çözmek değil, soruların bizden istediğini anlamak ve ona göre yaklaşmak. Çok fazla İngilizce bilmek değil, bize sorunun ne anlatmaya çalıştığını anlamak.

Bazen her şeyin sandığımızdan çok zor ve aşılması için dağ gibi engeller olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi de hazırlandığımız sınavlar. Biz okula başladığımızdan bu yana hep bir yarışın içerisindeyiz. Sınavlarla birbirimize fark atarak çok başarılı ya da başarısız olduğumuz kanısına varıyoruz. Yani kafamızı gömerek, kımıldamadan bir ya da iki saat okuma performansı göstererek hem anlama hem düşünme hem de çözümleme yeteneklerimizi sergiliyoruz. Bunun sonucunda belli puan alan süper zeka bandında olanlar kurtuluyor diğerleri ise finish çizgisine gelemedikleri için ortada kalıyorlar. Çoğumuz eğitim sistemini sorgular hale geldik. Tabii ki sorgulayacağız fakat sorgulamamızın pozitif yönde olması bizim için avantaj sağlayacaktır. Örneğin; sınavdan sonra istediğimiz puanı alamadığımız zaman; Neden? Niye? Nasıl? Diye sisteme soralım. Sonra elde ettiğimiz cevaplarla kendimize bu soruları soralım; ben nasıl üstesinden gelebilirim? Neyi eksik yapıyorum? Nasıl başaracağım?

Ülkemizde maalesef en kısa ve en geçerli yöntem tek tip ve merkezi sınavlar. Bu sistem elbet değişecektir fakat biz kendimizi bu sistemde nasıl kolaylaştırabiliriz onu düşünelim. Mesela sınav çoktan seçmeli ve şıklardan doğru olanı seçmemiz gerekiyor. Bunun için en önemli temel taş gireceğimiz sınav konusunun temelini sağlam atmaktır. İngilizce Sınavlardan ülkemizde uygulanan YDS sınavı sadece okumaya ve anlamaya yöneliktir. Konuşma diyalogları bile yazılı olarak sunulur. Bu sınavdan başarı elde etmek için önce İngilizcenin temel zamanları ve gramer yapısını iyi oturtmak gerekir. Sonrasında ise destek alarak soru çözme yöntem ve tekniklerini kavramak gerekir. Çok fazla soru çözmek değil, soruların bizden istediğini anlamak ve ona göre yaklaşmak. Çok fazla İngilizce bilmek değil, bize sorunun ne anlatmaya çalıştığını anlamak. Demek istiyorum ki biz ana dilimizde daha iyi kavrar ve anlarız İngilizce sınavları da Türkçe olarak iyi analiz etmemiz gerekir. Mesela biz anadilimiz Türkçe sınava girdiğimiz zaman hepsi doğru olmuyor. Temel bilgi edindikten sonra soru çözmeyi anlıyoruz ve ona göre yaklaşıyoruz. Merkezi sınavların hepsi de öyledir. Belli kalıplar ve soru yöntemleri vardır ve biz onları çözmeye çalışırız. Bir bilgisayar oyunu gibi düşünün siz soru çözdükçe level atlıyorsunuz. Yani bu oyunu tasarlayan kişi belli bir program üzerine kurdu ve dışına çıkamıyor. Tıpkı girdiğimiz sınavlar gibi. Eski tarihlerden bu yana hep aynı temel konular vardır ve üstüne yorumlar eklenir ya da yeni soru tarzı çıkar. İnglizcenin temel gramer yapısı ya da cümle kalıpları değişemez. Değişen şeyler ezberden çıkmak için soruları zorlaştırmaktır. Bu noktada Türkçe düşünerek İngilizce sınavlarına hazırlanmamız yararımıza olabilir. Buna da ben Türkilizce çalışacağım diyebiliriz...

Benzer Gönderiler...

Tekniklerle SınAvlamak

"Biliyorsunuz av, iyi avcının ayağına gelir. Doğrudur şüphesiz ama avcı kim, av kim? İşte bu, üzerine parmak basılacak bir sorudur baylar." Dostoyevski

Hayat ve Mücadele

Pek çok şey için mücadele etmemiz gerekir hayatta .